«

»

Set 21

Coherència i responsabilitat

El passat dilluns al Ple municipal es van produir dues votacions prou destacades en aspectes que són importants en la política municipal. La primera votació va aprovar el compte general de l’any 2017, de tal forma que es validen els comptes de l’Ajuntament i de les seves entitats vinculades. El PSC va participar en la gestió del pressupost de l’any 2017, un pressupost que recordem va tenir el vots en contra del grup municipal d’ERC, avui al govern, amb una clara mostra de l’actitud que van tenir durant aquest mandat de posar pals a les rodes de l’acció del govern.

En el moment de defensar el seu vot en contra l’any passat, la regidora Olga Arnau va criticar amb  contundència l’aprovació i el contingut d’aquell pressupost. Un any després és la regidora d’Hisenda que ha justificat la necessitat d’aprovar el compte general del 2017 i destacant que per primer cop l’Ajuntament tancava amb números positius. Ens felicitem i encara queda camí a recórrer per contenir avançant cap a unes finances municipals sostenibles, per això nosaltres hi vam donar suport.

El segon punt destacable va ser aprovar tota la documentació i l’inici dels tràmits per renovar la xarxa d’enllumenat públic i el seu manteniment mitjançant una concessió, pel període de 15 anys i amb un valor de 16,5 milions d’euros. És un servei necessari, perquè no es pot continuar amb unes instal·lacions d’enllumenat de la ciutat a on des de l’any 2010 no es fa cap inversió i amb un manteniment més aviat escàs, moltes d’elles no es poden adaptar a les noves normatives tècniques i algunes tenen dècades, pel que ens trobem amb un enllumenat força obsolet. L’any 2016 ja es va fer una aprovació que permetés fer aquesta inversió i en aquell moment, ERC en paraules de la seva portaveu també va criticar durament aquella concessió, excusant-se que el seu model era un altre i va criticar al regidor de serveis viaris per no haver fet esforços per buscar alternatives amb recursos propis.

Dos anys després i ja des del govern, ERC no ens ha sorprès i ha votat a favor, sense haver estat capaços 4 mesos després d’estar al govern, de presentar un sistema alternatiu ni cap proposta, com demanaven ells mateixos en el seu moment. Per tant, tenim un govern que haurà d’adjudicar i liderar l’execució d’aquesta concessió fins al maig de l’any vinent del qual la meitat desconeixem si estan o no d’acord, més enllà de votar afirmativament, i amb l’agreujant que ells mateixos van posar com a condició per entrar al govern que fos pública i no amb una externalització del servei.

Des del PSC hi vam donar suport, som coherents amb el que hem reivindicat els darrers anys, sobretot en la necessitat d’actuar de forma contundent a l’espai públic per revertir la degradació que viu avui la ciutat i així, vam facilitar-ne la seva aprovació, però reclamant que el control i direcció d’aquesta concessió sigui constant i que hi hagi màxima transparència en l’execució perquè no se’ns escapa que fer una inversió com aquesta no és possible amb els recursos propis.

Podem entendre que cada mandat els grups municipals puguin tenir la capacitat per reflexionar i variar les seves propostes, però en el cas d’ERC la seva mutació ideològica de l’oposició al govern és molt poc creïble i coherent, sobretot si comparem el que deien feia només fa un any. Aquestes actituds són les que beneficien molt poc a la credibilitat política.

Són dos exemples de que la política municipal per a ERC és un passatemps i que al darrera no hi ha cap projecte sòlid per a Vilanova i la Geltrú, més enllà de posar-se medalles del que s’han trobat a la taula ja fet i de preparar-se des del govern la precampanya i campanya de les properes eleccions municipals, refermant la seva voluntat de posar els interessos electorals per sobre de la voluntat real de presentar i treballar per un projecte municipal.

Juan Luis Ruiz
PSC Vilanova i la Geltrú

 

(Foto: Eix Diari)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *