«

»

Nov 08

Comunicat del Grup Municipal Socialista sobre la vaga de la recollida de la brossa a Vilanova i la Geltrú

El grup socialista va tenir coneixement de la convocatòria de la vaga la setmana del 21 d’octubre, 15 dies abans de la convocatòria per part dels sindicats de la vaga indefinida

Aquest grup ha anat seguint els esdeveniments preguntant a les comissions informatives al govern sobre l’estat de les negociacions i mantenint relació amb els representants dels treballadors, tot respectant la competència del govern municipal en la gestió d’aquest delicat conflicte.
Durant els primers dies de la vaga hem volgut mantenir una prudent confiança en el govern municipal per la resolució del conflicte.
Donat l’estat d’estancament de la negociació i els greus perjudicis que està causant al conjunt de la ciutadania i als treballadors, el grup socialista vol fer les següents consideracions:
  • La manca de responsabilitat de l’empresa al proposar a la negociació del conveni col·lectiu una rebaixa de 3.000 euros del salari dels treballadors tenint en compte que no existeix un pressupost municipal aprovat que hagi reduït la quantia de la plica. Resulta del tot incomprensible que si l’empresa seguirà cobrant la mateixa quantitat de l’ajuntament pel servei que presta a la ciutat, pretengui reduir el salari als treballadors.
  • El nostre suport als treballadors que han mantingut a la negociació posicions raonables en ordre a mantenir el nivell de vida, i flexible, en el sentit que han expressat la seva voluntat de negociar de forma reiterada.
  • Així mateix volem posar de manifest la manca de flexibilitat de l’empresa al plantejar les seves posicions com inamovibles.
  • Expressar la nostra crítica al govern municipal pel seu incomprensible absentisme i més tractant-se d’un conflicte que provoca conseqüències tan importants per la convivència i el manteniment de la ciutat.
  • Des del primer dia el govern va plantejar que es tractava d’un conflicte entre empreses i treballadors que no afectava a l’ajuntament. És intolerable que a preguntes d’aquest grup el dia abans de l’inici de la vaga el govern manifestés que no tenia coneixement de quines eren les posicions precises de cada part i no hagués participat en cap negociació.
  • Considerem una irresponsabilitat aquesta actitud que contrasta a la que va tenir l’anterior govern en conflictes de similar naturalesa en el que va assumir la responsabilitat de buscar solucions a una qüestió que té efectes per la ciutat com malauradament estem comprovant. Responsabilitat que va assumir de forma directa i introduint en la negociació un mediador (el president del comitè d’empresa de l’ajuntament) que va facilitar l’entesa i l’acord.
  • Exigim al govern que insti a l’empresa a negociar de forma ininterrompuda i amb la participació del govern municipal, fins arribar a un acord que resolgui el conflicte. No és sensat ni responsable haver arribat a una situació que es podria haver evitat amb una actitud activa del govern municipal.
  • Així mateix instem a l’empresa a flexibilitzar les seves posicions, iniciant de nou una negociació que permeti un acord entre les parts i que doni compliment a allò que va acordar el ple municipal en el sentit de garantir els drets laborals del treballadors i la qualitat del servei.
  • En aquest sentit demanem el govern que exigeixi a l’empresa a que retiri les sancions i les cartes d’acomiadaments
  • Posar-nos a disposició del govern municipal i de les parts de forma permanent per tot allò que estimin que podem ser útils per trobar una solució al conflicte.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *