«

»

Oct 29

El PSC presenta una proposta pel debat de les ordenances fiscals del 2014 davant els increments proposats pel govern

La proposta és basa en la coherència amb les mesures que s’han presentat els darrers dos anys i d’acord amb les línies estratègiques del PSC i amb les 10 propostes presentades al Ple de debat de l’Estat de la Ciutat del passat 14 d’octubre.

La proposta es basa en tres grans eixos que es segueixen en altres propostes d’ordenances fiscals: estar al costat dels que més pateixen els efectes de la crisi, avançar cap a un model de ciutat més respectuosa amb el seu entorn i defensar el model comercial urbà i de proximitat.

Pel que fa al primer eix, el Grup Municipal Socialista proposa una congelació general d’impostos, taxes i preus públics per al 2014 com a mesura de suport a persones, famílies i activitats econòmiques que continuen patint els efectes de la crisi econòmica, i també com a mesura d’incentiu. En aquest sentit, el portaveu socialista, Joan Ignasi Elena ha manifestat que “no podem estar d’acord amb un increment de la taxa d’escombraries del 23,6% o un augment en la part fixa del cost de l’aigua del 29%”. Amb aquest increment, per tant, s’està castigant a qui consumeix menys aigua i es premia a qui més consumeix. A la taxa d’escombraries, a aquest augment se li suma l’eliminació de la bonificació per l’ús del Punt Net, que fins ara era del 40% i ara serà només del 20%. 
En la mateixa línia, es demana la retirada de les noves taxes proposades pel Govern com la de la brossa a les zones periurbanes, el cobrament per certificats de l’oficina d’atenció ciutadana, del cobrament de la cessió de material a entitats i associacions, entre d’altres. El regidor Juan Luis Ruiz ha explicat que, “són les mateixes taxes que es van presentar l’any passat i que van ser rebutjades per la resta de grups”. 
D’altra banda, el PSC està d’acord en mantenir la proposta de nova taxa d’Inspecció d’Habitatges Buits i a més proposa una bonificació del 95% de l’IBI i del 100% de la taxa de recollida d’escombraries per aquells propietaris que cedeixin el seu habitatge, a través de la Borsa de Lloguer Social local o comarcal, així com crear un nou epígraf a la taxa d’ocupació del domini públic per a caixers automàtics dels bancs instal•lats a la via pública, i que es pagui una taxa de 850 €. A més, també és demana la revisió de la taxa de recollida d’escombraries per a guals. 
Pel que fa a la defensa del model comercial urbà i de proximitat, el PSC té com a principal prioritat garantir la supervivència d’aquelles activitats existents. Així doncs, es proposa una nova taxa a l’activitat tècnica i administrativa que avalúa els expedients de sol•licituds per a llicències comercials de mitjanes i grans superfícies o bé informes municipals quan la llicència l’emet el Departament de Comerç de la Generalitat, sempre destinada a les grans superfícies comercials que s’implantin o existents a la ciutat i que tal i com explica Gerard Llobet “afectaria a noves obertures, canvis d’activitat, trasllats, ampliacions i canvis de titularitat de grans i mitjans establiments comercials”. També és proposa la aplicació de bonificacions d’alguna taxa o impost en cas de grans obres com les que per exemple afectaran durant un període de temps important la zona comercial propera al pas sota la via del Carrer de la Llibertat, així com ampliar l’exempció de la taxa d’activitats, per nous comerços al detall de l’eix comercial Llibertat – Sant Sebastià – Caputxins – Plaça de les Cols per dinamitzar aquest eix urbà. Pel que fa a la valoració de la proposta presentada pel Govern Municipal, Joan Ignasi Elena ha afirmat que “s’ha tornat a evidenciar una certa improvisació ja que se’ns va dir que presentarien una proposta de taxes i pressupostos conjunta i a dia d’avui només tenim una proposta de taxes que ens han anunciat que han de tornar a revisar. Això significa que es corri el risc de que s’aprovin unes taxes i es prorroguin uns pressupostos que l’oposició en bloc va votar en contra”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *