«

»

Set 17

L’ÀMBIT PENEDÈS

Fa unes setmanes el govern de la Generalitat anunciava l’aprovació del decret que regula l’àmbit funcional de planificació del Penedès. Després de molts anys de reivindicació en els que la federació Alt Penedès-Garraf del PSC ens hem mostrat a favor d’aquesta eina, vull recordar que els socialistes hem impulsat històricament el treball conjunt entre els municipis i les institucions de les comarques del Penedès a través d’instruments de cooperació supramunicipal viables, efectius i amb participació plural, com són la Declaració de Sant Martí Sarroca o la cooperació supramunicipal a través d’organismes com la Mancomunitat Penedès-Garraf, malgrat els entrebancs que va posar-hi CiU en el seu dia. El nou Eix Diagonal és també un exemple més del projecte dels socialistes amb el territori, gràcies a l’impuls dels alcaldes socialistes d’aquella etapa, que van trobar la col·laboració del primer govern d’esquerres de la Generalitat, compromís que no van trobar en els anteriors governs de CiU amb una infraestructura bàsica.
El PSC sempre s’ha mostrat a favor d’un planejament territorial consensuat i participatiu i van ser els governs catalanistes d’esquerres que van dur a terme un procés de planejament territorial de gran abast, que va portar a la redacció dels plans territorials parcials i més de 20 plans directors al llarg de 7 anys de govern, mentre que CiU mai desenvolupar la Llei de Política Territorial de l’any 1983, perquè no ha cregut en la planificació territorial com un instrument públic al servei dels territoris i dels seus municipis. En aquest context, es va assolir la redacció del Pla Director de l’Alt Penedès. Vull recordar, també, que va ser amb un govern d’esquerres al capdavant de la Generalitat que al 2010 es va aprovar de manera específica l’àmbit Penedès com a àmbit de planejament.
Els socialistes de l’Alt Penedès i el Garraf creiem que la planificació de l’Àmbit ha de dibuixar un nou model de relació i de comunicació entre les comarques que el composen, marcat per una major interrelació i complementarietat pel que fa a la inversió pública en elements cohesionadors i estructuradors del territori. Per aquest motiu, creiem que l’Àmbit Funcional de Planificació ha d’abordar necessàriament aspectes com la millora de la xarxa de comunicacions per carretera, la millora de les comunicacions ferroviàries, el tren orbital, l’aeròdrom d’Òdena, l’estació de trens regionals a Vilafranca, la millora dels serveis ferroviaris entre les capitals comarcals i Barcelona i Tarragona, la formació professional i universitària, etc. Més enllà de l’ús interessat i partidista d’eines com aquestes, crec sincerament que d’això és del que cal parlar seriosament si volem que l’Àmbit Funcional de Planificació sigui útil i respongui a la seva funció. En aquest sentit, els socialistes lamentem que la cohesió territorial del Penedès no hagi estat la línia política de CiU en els darrers tres anys, duent a terme accions que han tingut un impacte en serveis públics bàsics per al territori o bé aturant el procés per a la redacció del Pla Director Urbanístic del Garraf, tal i com va preveure l’anterior govern. Esperem també que la planificació vagi acompanyada d’un pla d’inversions del Govern de la Generalitat en allò relacionat amb la interconnexió i els serveis públics al territori.

Esperem doncs que els treballs efectius de l’àmbit comencin i que es realitzin a través d’un procés obert i participatiu, que no es restringeixi el debat als consells comarcals i que els municipis tinguin un paper cabdal. Per als socialistes, aquesta forma de treballar és essencial per tal que eines com l’Àmbit de Planificació del Penedès siguin útils i efectives en benefici del territori. 

Publicat al Diari de Vilanova el 13 de setembre de 2013

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *