«

»

Gen 19

Més i millor democràcia local

DSC_0550Un dels reptes als que farem front des dels Ajuntaments a partir del mes de maig serà donar resposta a la demanda de la ciutadania d’una major implicació en tot allò que envolta la gestió pública. L’interès per les polítiques públiques, projectes o per l’origen i destí de recursos, obre la porta a poder assajar també noves mesures per millorar la necessària fiscalització ciutadana. La nova llei catalana de transparència és un mecanisme més, però no l’únic. L’Ajuntament també ha d’adaptar-se a una nova realitat política i social, que demana obrir finestres per accedir a tota la informació i també un major protagonisme ciutadà. Però participar també és incorporar a la governança de la ciutat mètodes que permetin escoltar i recollir propostes, no com un tràmit administratiu més, sinó com a principi de tota l’acció pública.De ben segur que a cada ciutat o a cada institució les solucions que es vagin posant en marxa seran diferents. Dependrà de cada realitat, de l’espai col·lectiu, de les demandes d’associacions i entitats o de les voluntats polítiques.Ahir al primer dels debats del cicle que hem preparat, vam comptar amb qui fou alcalde de Sant Sebastià, Odón Elorza, que va ser un dels precursors d’iniciatives de millora democràtica impulsades des del municipalisme: pressupostos participatius, consells de districte, consells sectorials, consultes ciutadanes, entre d’altres. Conscient que la política ha de tenir com a primer requisit el servei a la ciutadania, Elorza es va anticipar fa molts anys a moltes mesures que s’han fet en altres indrets posteriorment.A Vilanova i la Geltrú també hem impulsat en diverses ocasiones mecanismes de participació: sobre temes urbanístics com l’Eixample Nord que torna a estar sobre la taula, sobre àmbits d’intervenció integral, com la diagnosi del Barri de Mar, o la posada en marxa de consells municipals i taules de treball compartides amb la societat civil, algunes amb un seguiment irregular. Tot plegat esdevé una realitat que volem posar en valor i que ens ajudarà a definir i concretar noves mesures per als propers anys.És en aquest sentit, que considerem imprescindible la revisió urgent del Reglament de Participació Ciutadana, que no pot demorar-se. I que volem impulsar mesures com la descentralització municipal o bé acostar la política a la ciutadania amb la creació de la figura del Regidor de Barri i del Consell de barri obert als veïns.Cal continuar i aprofundir amb la línia iniciada als anys 80 del segle passat amb la creació dels Centres Cívics a la ciutat, ampliats i renovats durant els darrers 10 anys. Autèntics equipaments de referència pel que a fa a la participació i la proximitat, que han de permetre facilitar la vida a molts veïns i veïnes, també amb la desitjada descentralització d’alguns tràmits municipals que malgrat les eines electròniques, encara cal fer presencialment.

Fer ciutat avui és garantir la cohesió ciutadana i del conjunt de barris, però no només això. No podem mirar cap a un altre costat davant les demandes ciutadanes de major transparència i major participació en els afers públics. És per això que ens comprometem amb el foment del debat públic i amb una millor i més profunda democràcia.

Vilanova i la Geltrú té molt a guanyar amb més participació i nous instruments per apropar i obrir l’Ajuntament a la ciutadania.

Juan Luis Ruiz
Article publicat al Diari de Vilanova, 16 de gener del 2015

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *